Nieuwe golfregels 2019

In dit blog bespreken we de belangrijkste nieuwe golfregels. In 2019 zijn er veel veranderingen aangebracht in de golf regels. De NGF stuurde de 25 belangrijkste veranderingen van de golfregels op naar de golfclubs, we bespreken de naar onze mening belangrijkste regels van deze 25. Het betreffen aanpassingen waarvan de Royal & Ancient en de United States Golf Federation zegt dat deze met name bedoeld zijn om de regels te vergemakkelijken en logischer te maken. Daarnaast moeten de nieuwe regels de snelheid in het spel houden en golf toegankelijker maken voor een breed publiek.

De belangrijkste golf regels in 2019

 • De zoektijd wordt verkort van vijf naar drie minuten. Oorspronkelijk wilde R&A en USGA voorstellen om de zoektijd naar twee minuten te verkorten, maar in de praktijk was dit wel erg kort.
 • Bal bewogen tijdens het zoeken? Dan mag je deze terugplaatsen zonder straf.
 • Je hoeft niet meer te melden dat je je bal gaat identificeren. Ga je je bal markeren, dan moet je dit nog wel melden. Na het identificeren moet je de bal terugleggen op de oorspronkelijke plek en je mag de bal niet méér schoonmaken dan noodzakelijk is.
 • Ingebedde golfbal. Indien de golfbal is ingebed (diep in het zand ligt), dan mag je relief nemen. Het reliefgebied is links en rechts één golfclub in lengte. Je moet de bal vervolgens in het gebied achter de bal plaatsen en kan daarbij een denkbeeldige halve cirkel in gedachten houden met een diameter van twee golflcubs.
 • Meten van de dropzone doe je aan de hand van de langste golfclub in je tas (niet zijnde je putter)
 • Droppen op kniehoogte. Mocht je eerst nog de bal op schouderhoogte droppen. In 2019 droppen we vanaf de kniehoogte als de golfer rechtop staat.
 • Komt de bal op een onspeelbaar gebied, bijvoorbeeld een pad of sta je met je voeten tijdens het slaan op het pad. Dan mag je gratis de bal droppen. De bal moet in de dropzone belanden en tot stilstand komen in de dropzone.
 • Pak je je golfbal op voor het ontwijken van een belemmering, dan mag je een andere golfbal pakken.
 • Raakt de bal een speler of uitrusting, dan heeft dit geen straf meer tot gevolg.
 • Raak je de golfbal meer dan één keer aan, dan telt dit als één slag. Je krijgt dus niet nog een extra straf hiervoor.
 • Het is vanaf 2019 toegestaan om losse natuurlijke voorwerpen overal weg te halen.
 • Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken.
 • Ligt je golfbal in de bunker en is deze onspeelbaar? Dan mag je deze met twee strafslagen droppen buiten de bunker. Je dropt de bal recht naar achter in lijn met de vlag.
 • Waterhindernissen worden vanaf 2019 hindernissen (penalty areas) genoemd.
 • Het is niet meer toegestaan om bij een rode hindernis (bijv. vijver) de bal aan de overkant te droppen.
 • In hindernissen is het nu toegestaan om grond of water aan te raken.
 • Beweegt de golfbal nadat deze was gemarkeerd? Dan mag je de bal terugplaatsen zonder straf.
 • Het is toegestaan om alle schade op de green te herstellen. Eerst was dit alleen toegestaan bij pitchmarks. Nu is het ook toegestaan om spikemarks, holepluggen en graspluggen te repareren.
 • De golfbal mag de pin in de hole raken. De vlaggenstok mag dus in principe blijven staan. Wil je deze toch weg hebben, dan moet je dit voor je de bal speelt laten weten aan je mede spelers.
 • Zit de bal klem tussen de hoe en de vlaggenstok, dan is deze uitgeholed.
 • Het is verboden om een club langs je voeten te leggen om ‘op te lijnen’
 • Het is verboden om je door een caddie te laten helpen bij het oplijnen. De caddie mag wel helpen bij het lezen van de green en baan.
 • Speel zo snel mogelijk door de baan!